Terugblik werkatelier "Publiek ondernemerschap - op waarde geschat?"

21-11-2016
publiek ondernemerschap op waarde geschat

Afgelopen zomer werd boer Rob uitgenodigd om een reflectie te geven op het essay "publiek ondernemerschap op waarde geschat" dat Albert Jan Kruiter (instituut voor publieke waarden) schreef voor BrabantKennis. Een verslag van het werkatelier is nu online in te zien.

Welke nieuwe waarden, waarderingssystematiek en standaarden zijn ervoor nodig om het publiek ondernemerschap, dat in Brabantse dorpen én steden opbloeit, als overheid beter te kunnen waarderen? Albert Jan biedt hiervoor in zijn essay concrete aangrijpingspunten voor bestuur en politiek, die mooi aansluiten bij de zoektocht die in Brabant breed gevoerd worden in het kader van bijvoorbeeld Sociale Veerkracht en de nieuwe Omgevingsvisie.

Tijdens het BrabantKennis werkatelier van dinsdag 19 juli gingen 40 deelnemers in het Werkwarenhuis aan de Tramkade in ‘s-Hertogenbosch met elkaar aan de slag om deze nieuwe waarden en standaarden te toetsen en verder uit te diepen. De terugblik en de 10 suggesties die daaruit voort zijn gekomen zijn verwerkt in een publicatie. De 10 suggesties zijn actie- en agendapunten voor zowel overheid als publiek ondernemers en worden binnenkort door een aantal initiatiefnemers aangeboden aan gedeputeerde Erik van Merrienboer. De publicatie is in te zien op https://issuu.com/brabantkennis/docs/publiek_ondernemerschap_op_waarde_g

Met veel plezier heeft Rob tijdens het werkatelier zijn reactie op het onderwerp gegeven. Het nu gepubliceerde boekje "Publiek ondernemerschap_op waarde geschat?" biedt een samenvatting van de dag, inclusief zijn reflectie. 

Rob deelt graag zijn visie op de agro sector, maar zeker ook andere sectoren, vanuit zijn perspectief en ervaring. Altijd vanuit een sociale, innovatie invalshoek. Hij heeft daar zelfs een Wroetplaats voor ontworpen. Voor info kun je altijd contact opnemen via Facebook, Twitter (@koeienrob) en via de "oude weg" (06 2247 7675) mag natuurlijk ook.

Bezoek ook: