Artikel: "Warmte uit de stal van de Piet van Meintjes Hoeve"

10-07-2017

Regionale Energiestrategie wijdde onlangs een artikel aan de plannen voor onze nieuwe duurzame stal en transitie naar een circulair systeem:

Warmte uit de stal van de Piet van Meintjes Hoeve

Groeien of verdwijnen. Dat leken de opties voor Rob Denissen van de Piet van Meintjes Hoeve in Heukelom ‘We zaten met de veehouderij in een ratrace van steeds verder opschalen. In eerste instantie ging ik daarin mee, maar het ging me toch tegenstaan.’ Inmiddels is Rob flink op weg om circulair te worden en bouwt hij aan zijn Open Source Boerderij. Dat concept ontstond in 2013 tijdens de Dutch Design Week, waar Rob zijn dilemma als case had ingebracht. ‘Ik werd op het spoor gezet van nieuwe verdienmodellen, waarbij de assets van de boerderij, zoals ruimte, beleving, mest en melk, een andere waarde krijgen dan puur de verkoopprijs.’ Concreet betekent dat bijvoorbeeld een eigen zuivelmerk – de smaak van hier – met lokale afzet. Maar ook verhuur van werkplekken via seats2meet, activiteiten voor scholen en een kapperszaak op het erf.

Nieuwe stal

Circulair werken betekent het voedsel voor de koeien zo veel mogelijk zelf verbouwen, en geen soja meer uit Brazilië gebruiken. Een volgende stap is warmte opwekken. Dit koppelt Rob aan de nieuwe stal die hij wil bouwen. De oude is al tijden aan vervanging toe en past niet bij de hedendaagse ideeën over een goed koeienleven. ‘De nieuwe stal wordt ontworpen vanuit de koe, niet vanuit de boer. We willen voor de maanden dat ze op stal staan zo veel mogelijk de wei nabootsen.’

Lees het gehele artikel