De nieuwe Piet van Meintjeshoeve

De Piet van Meintjeshoeve heeft de ambitie om van een traditionele melkveehouderij te transformeren naar een modern circulair bedrijf met meerdere activiteiten. Op de Piet van Meintjeshoeve zijn verschillende disciplines geïntegreerd. Zo is er ruimte voor de productie van melk, zuivel, vlees en tuin- en akkerbouwproducten in een gesloten kringloop. Maar de hoeve biedt ook ruimte om te werken, leren, ontdekken en wroeten. Er is zorg voor de omgeving, mens en dier.

Leidend bij alle keuzes is dat producten en diensten niet 'ten koste van' (bodem, milieu, mens, dier, uitputting grondstoffen, water, etc.), maar ‘samen met’ geproduceerd worden. Deze gedachte leidt tot een circulaire bedrijfsvoering waar meervoudige waardecreatie plaatsvindt. Denk aan fysieke producten zoals voedsel voor mens en dier, grondstoffen voor vruchtbaarheid (mest), faciliteiten, leer- en ontdekplaatsen. Maar ook immateriële zaken of waarden die nauwelijks in geld zijn uit te drukken komen hier tot stand. Denk daarbij aan het creëren van een mooie leef- en woonomgeving voor de boer en zijn gezin en omwonenden, biodiversiteit, imago, levensgeluk, contact met de natuur, et cetera. Tevens wordt er bespaard op (maatschappelijke) kosten doordat er bijvoorbeeld minder thuiszorg ingezet hoeft te worden, er geen schadelijke emissies naar de omgeving meer zijn, minder transportbewegingen, et cetera.

Vernieuwing van het boerenbedrijf

(Links op de foto: Pa, Jeff Denissen met schrijver Tommy Wieringa die als actie bomen gepland heeft om koeien schaduw te bieden in de zomer. Hij heeft onze hoeve hiervoor3 thee-appel bomen geschonken.)

De Piet van Meintjeshoeve is een veelzijdig commercieel boerenbedrijf nieuwe stijl. De Piet van Meintjeshoeve wordt gebouwd op basis van oorspronkelijke oer Brabantse, breed geaccepteerde normen en waarden. Deze zijn vastgelegd in de Grondwet van de Piet van Meintjeshoeve.

Rob Denissen, eigenaar en boer van de Piet van Meintjeshoeve heeft de ambitie om de hoeve uit te laten groeien tot een (inter) nationaal voorbeeld van een optimaal circulair boerenbedrijf van middelgrote omvang. De opgebouwde en opgedane kennis en ervaringen zijn de bouwstenen voor collega boeren uit de hele wereld om het ‘nieuwe boeren’ op het eigen bedrijf toe te passen.

Waarom deze omslag?

Rob Denissen (1971) zit anno 2016 in een lastig parket. Hij zit met zijn ouders in een VOF die gezamenlijk het boerenbedrijf van 36 hectare met zo’n 70 melkkoeien exploiteert. Het bedrijf is gesitueerd in het gehucht Heukelom (gem. Oisterwijk) aan de rand van de bebouwde kom. Rob wil het bedrijf op zo kort mogelijke termijn volledig overnemen.

"Eigenlijk is eigendom wel een raar woord. Kunnen we niet naar EigenSlim? Kunnen eigendoms verhoudingen zo komen te liggen dat slimme samenwerkingen gestimuleerd worden? Bijvoorbeeld tussen een boer en de wijkbewoners? Welke nieuwe mogelijkheden ontstaan er als wijkbewoners een aandeel hebben in de boerderij?"

[Fragment uit de Grondwet]

De stal en opstallen zijn verouderd, versleten en hoognodig aan vernieuwing toe. Door dit gegeven staat Rob op een cruciaal punt in zijn bedrijfsontwikkeling. Dit is namelijk hèt moment om alles opnieuw te overwegen en keuzes te maken. Rob heeft gedurende vier jaar een zoektocht gehouden naar kennis, inzichten, ontwikkelingen, ontwikkelrichtingen, markt, maatschappij en niet op de laatste plaats zijn eigen kernkwaliteiten. Deze ontdekkingsreis heeft geleid tot een aantal heldere conclusies en keuzes. Deze liggen ten grondslag aan dit plan.

 

Boerderij in transitie- Piet van Meintjeshoeve

Grondwet

Tijdens de zoektocht de afgelopen jaren heeft Rob een team om zich heen gevormd. Dit was een steeds wisselend team van mensen van verschillende pluimage. In dit team zaten bijvoorbeeld, architecten, stedenbouwkundigen, hoveniers, ict-ers en ontwerpers. Met dit wisselende team heeft Rob voor de Piet van Meintjes hoeve 2.0 een soort grondwet op gesteld. Deze grondwet is de leidraad voor de verdere ontwikkeling van de hoeve.

Download onze Grondwet